Studia podyplomowe - Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych

Studia podyplomowe „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych" są skierowane do osób zainteresowanych pracą ze zwierzętami utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest uzyskanie przez słuchacza aktualnej wiedzy niezbędnej w pracy ze zwierzętami utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, a także podnoszenie świadomości na temat znaczenia pracy opiekuna w harmonijnym realizowaniu celów i funkcjonowaniu ogrodów zoologicznych.

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę z zakresu: systematyki, biologii i ekologii gatunków, podstaw profilaktyki weterynaryjnej, dobrostanu, etologii z elementami szkolenia zwierząt, żywienia i rozrodu, metod stosowanych w realizowaniu programów hodowlanych, oraz optymalizacji warunków utrzymania i opieki nad zwierzętami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej: wykładów w formie zdalnej, ćwiczeń stacjonarnych, zajęć terenowych i praktyk w polskich i zagranicznych ogrodach zoologicznych oraz seminarium w formie zdalnej Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu w Zurychu oraz pracowników ogrodów zoologicznych i akwariów z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Chorzowa, Zamościa i Gdyni, jak również krajowych konsultantów współpracujących z ogrodami zoologicznymi.

Na studia podyplomowe „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologiczny” są przyjmowani absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

Na zakończenie studiów, absolwenci otrzymują oprócz dyplomu ukończenia studiów, także certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji opiekuna zwierząt w ogrodach zoologicznych zgodnie z europejską ramą kwalifikacji zawodowych opiekuna zwierząt w ogrodzie zoologicznym pod koordynacją Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) oraz pod honorowym patronatem Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

 

Program studiów podyplomowych

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK