Praktyki

Program studiów obejmuje 4-tygodniową praktykę specjalistyczną, która powinna odbyć się w ogrodzie zoologicznym należącym do EAZA

EAZA mapa

 

Dokumenty do pobrania potrzebne do organizacji praktyk:

 Pełen czas wymaganych praktyk to 4 tygodnie (5 dni w tygodniu po 8 godzin, co daje razem 160 godzin praktyk). Praktyki mogą odbyć się w okresie od stycznia do 15 września roku, w którym mają planowo zakończyć się studia podyplomowe. Osoby będące byłymi lub obecnymi pracownikami ogrodów zoologicznych (z co najmniej rocznym stażem pracy) posiadają możliwość (po konsultacji z opiekunem praktyk) skrócenia czasu wymaganych praktyk do 80 godzin. Ponad to, dla osób obecnie pracujących w ogrodzie zoologicznym, wymagane jest odbycie tych praktyk w innym ogrodzie zoologicznym lub przynajmniej w innym dziale tego samego ogrodu zoologicznego.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK