Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rejestracji przez system IRK (Internetowy Rejestr Kandydatów).

Rekrutacja rozpoczyna się 15 czerwca i trwa do 8 września 2023 roku.

O przyjęciu na studia, w ramach limitu 30 miejsc, decyduje suma punktów uzyskanych z następujących kategorii:

  • obecny lub były pracownik ogrodu zoologicznego (+10 pkt); dokument poświadczający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;
  • ­ dziedzina ukończonych studiów (nauki rolnicze lub nauki ścisłe i przyrodnicze) (+10 pkt); dyplom ukończenia studiów;
  • odbyte praktyki lub wolontariat w ogrodach zoologicznych (+5 pkt); dokument poświadczający praktykę lub wolontariat w ogrodzie zoologicznym;

oraz kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie do 15 września 2023 roku dokumentów:

Po decyzji zakwalifikowania na studia, z sytemu IRK.URK proszę wydrukować podanie oraz kwestionariusz, które znajduje się w profilu użytkownika - zakładce zgłoszenia rekrutacyjne - dokumenty i dalsze kroki.

Na adres mailowy IRK.URK zostanie wysłana edytowalna wersja porozumienia, w której wystarczy uzupełnić na 1 stronie swoje dane, wydrukować dwie kopie, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu:
    1. osobiście na adres (może zrobić to inna osoba):
        Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
        Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
        al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
        piętro I, pokój 106
        w godzinach 9.00 - 13.00


   2. Za pośrednictwem poczty (listem poleconym) na adres:
       Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
       al. Mickiewicza 21,
       31-120 Kraków
z dopiskiem: studia podyplomowe Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych

Koszt uczestnictwa:

5 500,00 zł (2 500 zł/semestr I i 3 000 zł/semestr II). Koszty delegacji i noclegów pokrywają sami uczestnicy studiów lub zatrudniające ich zakłady pracy. Pracownicy ogrodów zoologicznych otrzymują zniżkę za studia podyplomowe w wysokości 500 zł.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe i podpisaniu porozumienia o warunkach odpłatności należy wnieść opłaty za I semestr do 20 września, a za semestr II do 31 stycznia danego roku akademickiego.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
Alior Bank
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
dopisek studia podyplomowe „Opiekun zwierzą w ogrodach zoologicznych”

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK