Wykładowcy
Biogramy wykładowców
 
Krzysztof Andres   
   Dr Krzysztof Andres - adiunkt w Katedrze Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt. Prowadzi badania związane z analizą bioróżnorodności chronionych populacji drobiu i ptaków ozdobnych. Wykorzystuje metody biologii molekularnej w charakterystyce genetycznej ptaków.
 
Leszek Antkowiak
    Mgr inż. Leszek Antkowiak - zootechnik. Praca w Zoo Poznań (36 lat) od stanowiska pielęgniarza poprzez asystenta działu do stanowiska zastępcy dyrektora. Członek PROP – komisja ds. CITES i Zwierząt; Projekt Egzotarium Sosnowiec; I miejce w międzynarodowym konkursie na opracowanie Koncepcji architektonicznej obiektu ekspozycyjno-hodowlanego dla goryli i innych zwierząt lasów deszczowych Afryki równikowej we wrocławskim ZOO
 
Wojciech Bielatowicz
     Mgr Wojciech Bielatowicz - z wykształcenia biolog. Związany ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym od 2012 roku. Obecnie kierownik sekcji małp i zwierząt drapieżnych. Członek komitetów gatunkowych EEP koczkodanów, pandy rudej, otocjonów wielkouchych oraz wydry europejskiej.
 
Paweł Borecki
     Mgr inż. Paweł Borecki z Zoo we Wrocławiu jest związany od 14 lat. Pracę w Zoo zaczynał jako młodszy opiekun zwierząt na działach ptaków i ssaków drapieżnych. Obecnie kieruje zespołem jako  inspektor ds. hodowlanych oddział - Płetwonogie i Pingwiny. W pracy skupia się  głównie na zapewnianiu dobrostanu zwierząt w oparciu o ich behawior. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wielu wyjazdach zagranicznych mających na celu pracę w naturalnym środowisku występowania zwierząt, m.in. SANCCOB w RPA czy Cornish Seal Sanctuary w Wielkiej Brytanii.
 
Agata Borucka
    Agata Borucka - absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 25 lat związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Dziale Edukacji, którego kierownikiem została w 2009 roku. Jej pasją jest zooedukacja oraz krzewienie proekologicznych postaw społecznych w kontekście ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Organizatorka konkursów zoologicznych, szkoleń z zakresu edukacji przyrodniczej dla nauczycieli oraz wielu eventów i kampanii edukacyjnych.
 
Katarzyna Brońska - psychoterapeuta
 
Karol Bubel
    Mgr Karol Bubel - technik weterynarii i mgr biologii stosowanej. Od 15 lat związany z wrocławskim ogrodem zoologicznym. Specjalizuje się w hodowli bezkręgowców. Od 10 las prowadzi kursy z zakresu hodowli i chowu zwierząt zmiennocieplnych oraz z zakresu obsługi i chwytania zwierząt niebezpiecznych.
 
Sabina Cieśla
    Dr n. biol. Sabina Cieśla - kierownik sekcji Ptaki w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Uczestniczyła w programie reintrodukcji puchacza w Wolińskim Parku Narodowym. Zainteresowania naukowe dotyczą biologii i ekologii gatunków, plastyczności, „kruchości” gatunków, dobrostanu i minimalizacji niekorzystnych wpływów hodowli w niewoli. Ponadto z wykształcenia także geobotaniczka. Pasjonatka starych drzew, roślin doniczkowych i fotografii.
 
Agnieszka Czujkowska
    Dr n. wet. Agnieszka Czujkowska - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych. Kierownik Lecznicy dla Zwierząt i Działu Rehabilitacji Zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.
 
Ewa Drąg-Kozak
    Dr Ewa Drag-Kozak - adiunkt w Katedrze Żywienia Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa UR w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą badania wpływu zanieczyszczenia środowiska wodnego na rozwój i rozród ryb. W swoich badaniach koncentruje się na analizie stężenia metali ciężkich w tkankach ryb pochodzących z odłowów rzek i zbiorników wodnych Polski południowej oraz na wpływie metali ciężkich i pestycydów na rozwój i rozród ryb.
 
Agnieszka Drohobycka-Wawryka
    Lek. wet. Agnieszka Drohobycka-Wawryka ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w roku 2005.Od początku swoją przyszłość wiązała z leczeniem zwierząt egzotycznych. Ukończyła wiele kursów z zakresu chorób zwierząt egzotycznych, w tym kurs European School of Advanced Veterinary Studies. W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób zwierząt egzotycznych. Jej pasją są ptaki egzotyczne, a w szczególności papugi, w których leczeniu się specjalizuje.
 
Magdalena Fabiszewska-Jerzmańska
    Mgr Magdalena Fabiszewska-Jerzmańska - absolwentka Biologii w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski. Ukończyła podyplomowe studia Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ,,Ekoznawca’’, Uniwersytet Wrocławski. Od 2007 roku pracuje we Wrocławskim ZOO na stanowisku opiekuna zwierząt zmiennocieplnych, a od 2008 roku pełni funkcję brygadzisty Terrarium we wrocławskim ZOO. Zainteresowania obejmują głównie hodowlę gadów a w szczególności żółwi lądowych i jaszczurek.
 
Paweł Górka
    Dr hab. Paweł Górka, prof. URK - pracownik Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa UR w Krakowie. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach dotyczących żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia bydła, owiec oraz nieudomowionych gatunków należących do tej grupy zwierząt. Prowadzi badania zarówno z zakresu praktycznego żywienia gatunków przeżuwających, jak i fizjologii ich przewodu pokarmowego. Jest propagatorem najnowszej wiedzy z zakresu żywienia zwierząt wśród hodowców-praktyków.
 
Magdalena Hędrzak
    Dr hab. inż Magdalena Hędrzak - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
 
Tomasz Jóźwik
    Lek. wet. Tomasz Jóźwik - wiceprezes zarządu łódzkiego zoo. Specjalizuje się w leczeniu chorób zwierząt nieudomowionych (egzotycznych) oraz ich rozrodzie. Jest członkiem prestiżowego amerykańskiego stowarzyszenia weterynaryjnego (AAZV)
 
Jarosław Kański
    Dr hab. Jarosław Kański, prof. URK - zatrudniony w Katedrze Żywienia. Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa UR w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą paszoznawstwa, żywienia przeżuwaczy w gospodarstwach rolnych, a ostatnio również zwierząt przeżuwających utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W swoich badaniach szczególnie skupia się na analizie składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS), jak również optymalizacji żywienia z wykorzystaniem programów komputerowych oraz organizacji bazy paszowej w ogrodach zoologicznych.
 
Karolina Kasprzak
    Zoo Wrocław Sp. z o.o.
 
Joanna Kochan
    Dr inż. Joanna Kochan, prof URK - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
 
Jakub Kordas
    Mgr Jakub Kordas - absolwent Biologii w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski. Od 2007 roku związany z Zoo Wrocław jako wolontariusz, a od 2008 roku opiekun zwierząt działu Akwarium. Od 2014 roku kierownik Wydziału Fauny Morskiej i Słodkowodnej Zoo Wrocław. W obrębie Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA)  prowadzi księgę hodowlaną Orlenia cętkowanego. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kierowników Akwariów (EUAC).
 
Milena Korzeluch
    Mgr inż. Milena Korzeluch - opiekun zwierząt w ZOO Wrocław w sekcji zwierząt płetwonogich i pingwinów. Z wykształcenia jest zootechnikiem, technikiem weterynarii i psychologiem zwierząt. Zajmuje się, poza codzienną opieką nad powierzonymi zwierzętami, treningiem kotików afrykańskich i fok pospolitych Uczy je wszelakich zachowań, wykorzystując do tego metody oparte na pozytywnym wzmocnieniu i budując relację ze swoimi podopiecznymi.  
 
Izabela Krause
    Lek. wet. Izabela Krause - zastępca Dyrektora ds. hodowlanych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
 
Andrzej Kruszewicz
    Dr n. wet. Andrzej G. Kruszewicz - specjalista chorób ptaków i specjalista chorób zwierząt nieudomowionych. Autor licznych publikacji z zakresu ornitologii i hodowli ptaków oraz naszych relacji ze zwierzętami. Twórca ptaszarni i Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO. Wieloletni dyrektor warszawskiego ZOO. W dorobku około 80 publikacji naukowych, ponad tysiąc popularno-naukowych i ponad 40 książek.
 
Artur Krzyżak – kierownik Akwarium gdyńskiego MIR-PIB
 
Olga Lasek
    Dr inż. Olga Lasek - adiunkt w Katedrze Żywienia Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa. Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych. W swoich badaniach szczególnie skupia się na mikroflorze przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływie żywienia psów różnymi sposobami na kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych, oraz organizacji bazy paszowej w ZOO. 
  
 Anna Mękarska
    Dr inż. Anna Mękarska - Koordynator Biobanku EAZA. Poprzednio specjalista ds. ochrony gatunkowej zwierząt Zoo Wrocław, Prezes Fundacji Zoo Wrocław DODO. Zaangażowana w ochronę gatunkową zwierząt poprzez koordynację programów hodowlanych w ogrodach zoologicznych, rozwój badań naukowych oraz wspieranie projektów ochrony zwierząt w ich środowisku naturalnym w Afryce i Azji. Szczególnie ukierunkowana na ochronę mało poznanych zwierząt, takich jak kułan turkmeński, fenek, szczur laotański, manat afrykański.
 
Aleksander Niweliński
   Mgr inż. Aleksander Niweliński - zatrudniony w Zoo Kraków w latach 1975 – 1997, od 1990 z-ca dyrektora ds. hodowlanych. Od 1997 – 2014 dyrektor Zoo w Płocku, 2014-2015 dyrektor Zoo w Poznaniu. Staże zawodowe w ogrodach zoologicznych w Brazylii, Holandii, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Honorowy członek Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych, przewodniczący Rady w latach 2013-2015. W latach 2001-2015 członek ARTAG - Grupy Doradczej EAZA ds. Hodowli Gadów i Płazów. Przedstawiciel Polski w Radzie Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów i Akwariów /EAZA Council/. Zajmuje się doradztwem z zakresu specjalistycznego opracowywania ekspozycji zwierząt, żywienia i hodowli zwierząt, aranżacji roślinnych dla ekspozycji zwierząt oraz fotografią przyrodniczą. Koordynator zespołu ds. biotopów podczas budowy pawilonu Orientarium w zoo Łódź. Autor 32 publikacji i tłumaczeń naukowych z zakresu hodowli zwierząt nieudomowionych i ich ochrony.
 
Paweł Nosal
    Dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. URK - pracuje w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt UR w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą parazytologii środowiskowej. Badane są zwierzęta gospodarskie i hobbistyczne oraz wolno żyjące pod względem ich zarażenia pasożytami należącymi do różnych taksonów (tj. pierwotniaki, przywry, tasiemce, nicienie, stawonogi), a także określane jest zanieczyszczenie środowiska formami rozwojowymi pasożytów. W badaniach zwraca uwagę na nowe zagrożenia dla zwierząt, związane z pojawianiem się tzw. „obcych” gatunków pasożytów w rodzimej faunie, jak również na zagrożenia człowieka pasożytami zoonotycznymi.
 
Jacek Nowicki
    Dr hab. Jacek Nowicki, prof. URK. Już od czasów studenckich jego wielkimi pasjami są: zachowanie zwierząt i ich dobrostan oraz świnie – zwierzęta wyjątkowe, ciekawskie i wywołujące od wieków niesłusznie złe skojarzenia, pomimo tego, że obdarzone są niezwykłą inteligencją. Od lat próbuje poznać ich potrzeby, naturę, sprawić by życie tych wspaniałych zwierząt stało się bardziej komfortowe. W swoich badaniach próbuje także odnaleźć idealne cechy wzbogacenia środowiska dla zwierząt, bada ich zdolności poznawcze i pamięć długotrwałą, określa czynniki wpływające na zachowania macierzyńskie samic. Uczestnik dużych europejskich projektów dobrostanowych: EUWelNet, Animal Welfare in Enlarged Europe - AWARE. MC akcji COST CA15134 - Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet).
 
Sylwia Pałka
    Dr inż. Sylwia Pałka - adiunkt w Katedrze Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu genetyki klasycznej, populacyjnej i zachowania zwierząt. Zainteresowania naukowe dotyczą hodowli, chowu i behawioru zwierząt futerkowych.
 
Izabela Piórkowska
    Lek. wet. Izabela Piórkowska - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych, lekarz weterynarii w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi.
 
Lidia Przybylska
    Mgr inż. zootechnik Lidia Przybylska - ukończyła studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez kilkanaście lat była związana z poznańskim ogrodem zoologicznym, najpierw jako wolontariusz, później jako opiekun zwierząt, a następnie przez 9 lat jako kierownik działu zwierząt kopytnych. W 2016 roku rozpoczęła pracę jako specjalista oraz kierownik projektów w Zoo Wrocław, a od 2023 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora naczelnego. Od 2019 roku jest członkiem zarządu Fundacji Zoo Wrocław Dodo. Współorganizatorka konferencji Zoo Design w 2017 i 2019 roku. W ramach EAZA koordynuje europejski program hodowli świni wisajskiej, aksisa baweańskiego oraz aksisa bengalskiego, jest członkiem Grupy Specjalistów ds. dzikich świń IUCN, grup doradczych EAZA ds. jeleniowatych oraz ds. tapirów i świniokształtnych.
 
Marcin Przybyło
    Dr inż. Marcin Przybyło - adiunkt w Katedrze Żywienia Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek European Zoo Nutrition Group (EAZA). Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt nieudomowionych oraz ich chowu i hodowli w ogrodach zoologicznych. W swoich badaniach szczególnie skupia się na żywieniu zwierząt roślinożernych, w tym na wpływie węglowodanów niestrukturalnych na funkcjonowanie przewodu pokarmowego przeżuwaczy, optymalizacji produkcji i wykorzystania mieszanek treściwych w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych, a także wykorzystaniu alternatywnych pasz objętościowych w żywieniu manatów, małp liściożernych i przeżuwaczy skubiących. Pasjonat antylop i hipopotamów karłowatych.
 
Paweł Sroka
    Mgr inż. Paweł Sroka - ukończył studia pierwszego stopnia Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, studia II stopnia na tej samej uczelni, kierunek Zootechnika ze specjalnością Hodowla zwierząt egzotycznych. Od liceum wolontariusz w poznańskim Nowym Zoo, od 2017 roku opiekun zwierząt drapieżnych we wrocławskim Zoo, od 2021 kierownik tego działu.
 
Anna Tadra
    Anna Tadra - absolwentka wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, na specjalizacji Marketing Medialny i Public Relations. Od ponad 20 lat specjalizuje się w działaniach z zakresu szeroko pojętej komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów zdobyte w agencji marketingowo – PR-owo – eventowej oraz w Warszawskim ZOO. Od ponad 6 lat związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Organizatorka wielu eventów, kampanii marketingowych oraz edukacyjnych. Inicjatorka i koordynatorka Dnia i TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, w którym od 2020 r. biorą udział polskie ogrody zoologiczne. Jej pasją są podróże, odkrywanie nowych smaków oraz teatr.
 
Ryszard Topola
    Ryszard Topola – wieloletni dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, pracujący dla polskich ogrodów zoologicznych od 1979 r. – obecnie w Warszawie i Zamościu. W 1981 r. wprowadził Łódzkie Zoo do międzynarodowego systemu rejestracji zwierząt (ISIS, obecnie Species360). Jego zainteresowania zawodowe to m.in. rozmnażanie ptaków i ssaków oraz dokumentacja hodowlana i Konwencja Waszyngtońska. W latach 1998-2013 był w zarządach międzynarodowych organizacji skupiających ogrody zoologiczne (EAZA, WAZA). Od 1992 r. redaktor naczelny Informatora Ogrodów Zoologicznych. Jest członkiem kilku grup specjalistów (tzw. Taxon Advisory Group) w EAZA. Wieloletni członek Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych Akwariów (RDPOZiA), w której pełnił obowiązki zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego. W latach 2004-2016 członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 
Agnieszka Urbańczyk
    Mgr. inż. Agnieszka Urbańczyk - absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, W latach 2003-2008 pracowała jako specjalista hodowlany a później asystent sekcji zwierząt kopytnych w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.  Od 15 lat kierownik wydziału zwierząt kopytnych w Zoo Wrocław. Koordynator EEP kanczyla filipińskiego (Tragulus nigricans). Członek  EAZA Deer TAG.
  
Marta Zając-Ossowska
    Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunku zootechnika. Pracuje w Zoo Wrocław od 2011. Początkowo zatrudniona na stanowisku specjalisty, a następnie (2012-2019) na stanowisku Kierownika Sekcji Marketingu i Edukacji. W latach 2019-2023 zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji. Jest członkiem Education Committee i Communication Committee w EAZA, koordynowała także hodowlę wyjców czarnych w ramach EEP.
Obecnie Dyrektor Generalna wrocławskiego Zoo, a także doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK